Mūsu uzņēmuma garantijas saistības

Mūsu kompānija uzņemas visas piedāvājamo preču un pakalpojumu garantijas saistības. Mēs vienmēr speram soli pretī mūsu klientiem un esam gatavi piedāvāt abpusēji izdevīgu radušās problēmas risinājumu.

Pārdodamajām precēm

Uz visām precēm, kas tiek piedāvātas pārdošanā, izplatās ražotāja garantija atbilstoši Latvijas likumdošanai. Ja pēc preces iegādes jūs esat neapmierināti ar produktu, tad jūs vienmēr varat atnest mums jūsuprāt brāķēto preci un mūsu speciālists 5-10 minūšu laikā noteiks problēmas būtību. Pamatojoties uz viņa verdiktu, kopā ar jums tika pieņemts lēmums par to, kā rīkoties katrā konkrētā situācijā. Ir paredzēti sekojoši šaubīgu produktu garantijas lēmumi: kasetes remonts, preces apmaiņa, naudas atgriešana pircējam vai pretenzijas atteikums. Vidējā jauna kārtridža garantija sastāda 2-3 gadus no iegādes brīža.

Uzpildes pakalpojumam

Mūsu darbnīca uzņemas visu atbildību par mūsu uzpildāmajiem kārtridžiem. Neskatoties uz to, ka mēs uzpildām kārtridžus izmantojot vakuuma tehnoloģiju un to, ka mūsu meistari ir vieni no kvalificētākajiem pilsētā, vienmēr ir varbūtība, ka pēc uzpildes klientam var rasties problēmas ar druku. Tas ir saistīts pirmām kārtām ar to, ka kasetes tehnoloģiski nav paredzētas otrreizējai uzpildei, un tāpēc, uzpildot kārtridžu, klientam ir jāapzinās, ka uzpilde var neizdoties. Tā pat kā gadījumos ar precēm, kas tika iegādātas pie mums, visas pretenzijas par kārtridžu uzpildi tiek pieņemtas tajā darbnīcā, kurā jūs uzpildījāt kaseti. Mūsu gadījumā šī adrese ir- Rīgā, Stacijas laukums 2. Pēc tam, kad meistars būs pārbaudījis kaseti, notiks vai nu kārtridža remonts, vai nu naudas atgriešana, par kārtridža uzpildes pakalpojumu, vai atlaide jauna kārtridža iegādei. Garantijas termiņš, ko mēs sniedzam uzpildītajam kārtridžam, sastāda trīs mēnešus no uzpildes brīža. Šajā laika periodā jums ir jāievieto jūsu kārtridžs drukas iekārtā. Pēc tam, kad kārtridžs ir sācis lietoties printerī, mūsu darbnīca dod garantiju uzpildītajam kārtridžam līdz pilnīgai tintes izlietošanai.

Garantijas saistības

Mēs garantējam, ka jauns vai uzpildīts kārtridžs:

  1. Drukās visās krāsās labā kvalitātē (kvalitāte atkarīga no daudziem faktoriem).
  2. Tiks noteikts kā jauns kārtridžs jūsu printerī (izņēmums ir daži HP kārtridži).
  3. Drukās tik daudz lappušu, cik tehnoloģiski paredzēts šajā konkrētajā kārtridža modelī.

Garantijas atteikums

Mūsu uzņēmums ir tiesīgs atteikt garantijas piešķiršanu, ja ir konstatēts, ka

  1. Kārtridžs tika atnests uz garantiju pēc kasetes izmantošanas.
  2. Nopirktais vai uzpildītais kārtridžs ticis izmantots ne tam paredzētā uzdevuma veikšanai vai ne tam paredzētā aparātā.
  3. Garantijai uzrādītajam kārtridžam ir iekšēji vai ārēji bojājumi, kuri netika konstatēti kārtridža pirkšanas laikā vai pēc tā uzpildīšanas.
  4. Klients nav spējīgs stādīt priekšā dokumentu, kas apstiprinātu preces iegādi.
  5. Pircējs ir centies patstāvīgi, vai ar kāda cita servisa palīdzību, remontēt kaseti.

Jebkurā gadījumā, lai kas arī nenotiktu, mēs vienmēr esam gatavi spert soli mūsu klienta virzienā un piedāvāt viņam izdevīgu variantu radušās problēmas atrisināšanai.